skip to Main Content

Lovbefalet EU-forordning med virkning fra 25.5.2018

Jeg/køber er gjort bekendt med

At den persondataansvarlige for kunstnersammenslutningen Corner er forretningsføreren, som indtil videre er advokat Uffe Thorlacius,

At formålet med købers oplysninger om egne data på fakturaen ved etablering af købet alene er, at den sælgende kunstner og Corner skal kunne identificere køber og den købte varer samt gennemføre købet på en for køber og sælger passende og rimelig måde,

At der alene ønskes indhentet de oplysninger som fremgår af fakturaen, og at disse oplysninger alene behandles og opbevares af den sælgende kunstner og forretningsføreren for CORNER,

At dataoplysningerne og salgsfakturaerne, som indgår i de årlige salgsmapper, opbevares hos forretnings-føreren for Corner på ubestemt tid, således at den sælgende kunstner og køberne på et senere tidspunkt kan indhente oplysning om salgene med henblik på bl.a. forretningsmæssige forhold samt udstillingsforhold og historik m.m.,

At køber til enhver tid kan kræve indsigt i den opbevarede faktura og kræve denne makuleret,

At køber til enhver tid har ret til at tilbagekalde det samtykke, som køber afgiver i forbindelse med købet på fakturaen,

At køber kan klage over CORNERs og/eller den sælgende kunstners behandling af købers persondata til Datatilsynet.

Back To Top