skip to Main Content

PERSONDATABEHANDLING

For kunstnersammenslutningen Corner

Politik for databehandling: Der indhentes kun persondata vedrørende medlemmer af kunstnersammenslutningen og gæster til de årlige udstillinger samt persondata fra private, som ønsker at være medlem af ”Corners Venner”.

 • Kunstnersammenslutningens oplysningspligt:
  Kunstnersammenslutningens formål med indhentelse af persondata vedrører oprettelse af medlemsoversigter med henblik på offentliggørelse i de årlige kataloger og opkrævning af kontingenter, indkaldelse til generalforsamlinger, udstillinger og andre aktiviteter samt udsendelse af og nyhedsbreve m.v. Endvidere indhentes persondata i forbindelse med salg af værker på de årlige udstillinger.
 • Hvilke oplysninger: Der indhentes alene persondata i form af købernes og medlemmernes navn,
  adresse, e-mail og telefonnummer.
 • Opbevaring af oplysninger: Oplysningerne opbevares i maksimum 3 år efter medlemmets udmeldelse. Dog opbevares oplysninger af historisk betydning og herunder salgsfakturaer og/eller oplysninger, der ikke kan betragtes som personfølsomme, på ubestemt tid.
 • Indsigt og sletning af data: Medlemmerne har til enhver tid krav på at få oplyst hvilke oplysninger kunstnersammenslutningen har registreret på det pågældende medlem og medlemmerne har til enhver tid krav på, at alle registrerede oplysninger i kunstnersammenslutningen om det pågældende medlem bliver slettet, bortset fra oplysninger, som har historisk betydning og/eller ikke kan betragtes som personfølsomme.
 • Samtykke: Alle eksisterende og fremtidige kunstnere, som er medlemmer af kunstnersammenslutningen, eller deltager som gæster på udstillingerne, giver ved deres til sagn om deltagelse i udstillingerne samtykke til Corners håndtering af persondata i forbindelse med de årlige udstillinger.
  Medlemmer af Corners Venner giver ved deres indmeldelse og/betaling af kontingent samtykke til følgende persondatahåndtering:
  At mit navn og min adresse må oplyses til og håndteres af en databehandler, som forestår de årlige opkrævninger af kontingenter,
  At mit navn oplyses i Corners årlige kataloger under fortegnelsen af medlemmer i Corners venner,
  At mit navn og min adresse oplyses under de årlige lodtrækninger om indkøbsanvisninger og herunder fremgår af et opslag på udstillingen indtil 1 uge efter lodtrækningen, og at oplysningen opbevares hos forretningsføreren (den dataansvarlige) i forbindelse med bogføring og bilag til regnskaber i op til 3 år efter regnskabsårets afslutning,
  At mit navn og adresse udskrives på labels eller lignende i forbindelse med udsendelse af kataloger og andre brev fra Corner med oplysning om Corners og/eller kunstnernes individuelle aktiviteter,
  At jeg, hvis jeg oplyser min e-mail, er indforstået med, at min e-mail benyttes af Corner til udsendelse af meddelelser fra Corner med eksempelvis oplysning om Corners og/eller kunstnernes
  individuelle aktiviteter,
  At jeg til enhver tid kan tilbagekalde dette samtykke, som er frivilligt og uden betingelser.
 • Dataansvarlig er den til enhver tid valgte forretningsfører i kunstnersammenslutningen. Der er kun indgået aftale med Nets om databehandling i forbindelse med opkrævning af kontingent fra medlemmer af Corners Venner.
 • Datatilsynet: Medlemmerne kan til enhver tid klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K.
 • Databrud: Databrud (brud på sikkerhed, der fører til tab, ændringer, videregivelse m.v.) skal anmeldes af kunstnersammenslutningen inden 72 timer til Datatilsynet med oplysning om karakteren af bruddet.

Lyngby, den 17. juli 2018
Corners ledelse

Back To Top