skip to Main Content

En kunstnersammenslutning bliver til

Glimt fra Corners første år
Af Kjeld Heltoft

Den første udstilling åbnede 1932 i Corner-bygningen på hjørnet af Vester Voldgade og Studiestræde i København. Og her blev den i 3 år. Kunstnersammenslutningen var en kunstnerisk og folkelig succes fra begyndelsen. Statens Museum for Kunst købte Karl Bovins hovedværk ”Landskab fra Odsherred”, og et stort publikum interesserede sig for de unge talenters tungsindige billeder, der lyste af ansvarlighed overfor synsoplevelse og miljø. 18 kunstnere præsenterede maleri, skulptur, tegning, grafik, kludeklip, vævning, keramik, og design. Kernen i gruppen var: Karl Bovin, Victor Brockdorff, Povl Christensen, Kaj Ejstrup, Lauritz Hartz, Alfred Simonsen, og Erik Raadal.

Særpræg
Det vakte opmærksomhed, at Corner åbenlyst gav afkald på modernismens spektakulære virkninger og i stedet for dyrkede inderlighedens spor i stoffet. Kunstnerne var trætte af manifester og koncentrerede sig om værker, hvor det var intensiteten og ikke de rigtige meninger, som vedligeholdt de visuelle vitaminer. Udendørsmaleri året rundt og den lyriske autoritet i en heftig penselskrift skabte en lang række bevægende billeder, hvor kun de ydre formater var små. ”Ja”, sagde Karl Bovin: ”Vi opgav konditoriet og begyndte at bage grovbrød af det lokale mel…Vi ville lave gode billeder, som alle og enhver kunne forstå. En selvforklarende kunst…”

Formidling og musik
Corner Udstillingens kunstnere var glade for salg til samlere, fonde og museer, men deres ønske om at nå frem til et bredere publikum fik dem til at pumpe cyklen og køre ud til arbejdsløshedskøerne i Ingerslevsgade. Her udleverede de fribilletter til udstillingen og dens koncerter samtidig med, at der blev gjort opmærksom på, at værkerne kunne købes på ratebetaling.

Udstillingslokalerne var møbleret med moderne stålrørsmøbler og på rygebordet var der fremlagt kunsttidsskrifter og aviser. Man var indstillet på samtale. Og på et gennemsigtigt PH-flygel uropførte Herman D. Koppel sine første klaversonater.

Kunsthallen i Købmagergade 1935
Udstillingslokalerne i Vester Voldgade havde en fin beliggenhed – man kunne se dem fra Rådhuspladsen…Men Corner-bygningen stod foran en gennemgribende renovering, så kunstnerne tog navneskiltet med og fandt midlertidigt husly i Kunsthallen i Købmagergade.

Nu skulle der gøres status. De mange talenter, som gerne havde deltaget i Corners kraftige markering forsvandt til andre græsgange, da der blev skiftet adresse. Ophængningen i Købmagergade bestod derfor udelukkende af stifterne og Ernst Syberg, som tilmed havde den smertefulde opgave at præsentere en mindeudstilling af vennen Alfred Simonsen. Hans energiske begavelse havde været en drivkraft i sammenslutningen. Og det var vanskeligt at forestille sig, at 6 kunstnere alene skulle kunne videreføre Corner, selvom udstillingen fra alle sider blev betegnet som original og seværdig.

Hjælpen kom fra Høstudstillingen. Den stillede med fremragende malere som Knud Agger, Harald Leth, Mogens Zieler og Flemming Bergsøe (Cornergæst 1933), og i begge grupper blev der hurtigt enighed om, at de i alt 14 kunstnere ville styrke hinanden ved en fælles årlig ophængning i Den Frie Udstillings bygning på Østerbro.

Corner – og Høstudstillingen 1936 – 1941
Byens bedste ovenlys klædte hjemstavnsmalernes skumle billeder. Og de nye kammerater inspirerede til et dristigere farvesyn. Forankringen i mørkemaleriet ud fra grundsynspunktet: ”Man går fra det lokale til det universelle…” var nu blevet så solid, at man godt kunne tillade sig at dyrke en lysere og heftigere kolorit uden at miste fodfæstet.

De gode pladsforhold og forskellige berøringsflader gav udstillingen mulighed for nye medlemmer: Ole Kielberg, Hans Scherfig, Elisabeth Karlinsky, Sven Havsteen-Mikkelsen, Ejler Bille, Henry Heerup, Egill Jacobsen og Richard Mortensen. Så det var en stærk kombination, der under krigens tryk foldede sig frodigt ud i Willumsens bygning, som var opført 1914 – og først og fremmest til sammenslutningsliv. Medlemmer af Radioens Symfoniorkester gjorde efterhånden Corners koncerter til tilløbsstykker, og skabte begrebet ”musik mellem malerier”. I garderoben akkompagnerede Mogens Zielers sækkepibe afsyngelsen af danske sange afvekslet med drabelige, men venskabelige diskussioner.

Til Charlottenborg 1942
Samarbejdet i Corner-og Høstudstillingen holdt i 6 år. Men da den abstrakte fløj krævede de figurative kunstneres medunderskrifter på et manifest, som angreb bl.a. det danske museumsvæsen for manglende samtidsinteresse, måtte Corner sige nej. Først og fremmest fordi det ikke passede for gruppens vedkommende og derfor ville fornærme Corners bedste kunder, men også fordi man fandt det en anelse selvhøjtideligt, at proklamationen skulle oversættes til engelsk og sendes til Museum of Modern Art, New York, som en historisk dokumentation.

Fra Charlottenborg fik Corner tilbudt perioden omkring Jul gratis, fordi den var vanskelig at udleje. Det var selvfølgelig dumdristigt at tro, at 10 kunstnere alligevel skulle kunne klare udfordringen i de berømte lokaler på årets dårligste tidspunkt. Men det gik. I 65 år. Og hvorfor?

Først og fremmest fordi gruppens kerne holdt sammen og ikke lod sig friste af tilbud fra ældre, velrenommerede sammenslutninger. Corner ville fortsat dyrke et hjerteligt, selvforklarende budskab, og netop fordi man vidste, hvor man selv stod, kunne man roligt invitere et væld af gæster fra over 20 nationer – her iblandt internationale berømtheder som f. eks. Edvard Munch, Chi Pai- Shi, Frank Auerbach og Lucian Freud.

De mange års frodige udstillingsliv på Charlottenborg vil senere få sin beretning, men i al korthed: Ganske langsomt fik Corner drejet skuden og gjorde – til gavn for alle – udstillingsbygningens dårligste tid til den bedste. Gruppen blev efterhånden udvidet til 42 inden- og udenlandske medlemmer, som årligt inviterede 5-10 gæster. Man fastholdt den strenge optagelsesprocedure som kræver 2/3 medlemsflertal for en ny deltager. Derfor var udstillingen altid kontinuerlig og fornyet, når 2-3000 ferniseringsgæster mødte op mellem Jul og Nytår – også i snestorm.

Man vidste, at de selvstændige kunstnere endnu engang havde uddybet deres mere eller mindre abstraherede fortolkning af det evigt aktuelle tema: Menneske i miljø – i trediverne kaldet: Figur i landskab. Og tilmed fundet beslægtede sjæle i udlandet, som havde lyst til at være med i den utilpassede gruppe. Den pæredanske sammenslutning blev således også international og udstillede bl.a. så fjerne steder som Kejserpaladset, Den Forbudte By, i Peking. Og ud over maleri, skulptur, installation, tegning, grafik, keramik, foto, vævning, glasmaleri, dukketeater, klassisk musik samt jazz og rock har Corner som den eneste kunstnersammenslutning inddraget dokumentarfilm – de levende billeder – i sit repertoire. Udstillingen har i mange år haft et besøgstal på 10-12.000 gæster og en enestående støtteforening på 1000 medlemmer – Corners Venner. Alle udstillinger har haft et fyldigt katalog som dokumentation af begivenheden.

Farvel til Charlottenborg 2007
Men i ubekymret uvidenhed er denne vitale organisme fjernet fra Charlottenborg, som er blevet administreret af kunstnere siden 1883, – til kunstens og kunstnernes tarv.

Goddag til Sophienholm 2008
Corner åbner 19. januar 2008 sin første udstilling på Sophienholm.

 

     

 

En kunstnersammenslutning bliver til – II

 

Glimt fra Corners historie: på Sophienholm

Af Lene Rasmussen

 

Forvandling og udvikling

Forvandlingen af de ydre rammer for Corners udstillinger fra Charlottenborg til Sophienholm i 2008 viste sig at afdække nye muligheder for kunstnerne til at udforske rum og steder til opbygningen af særlige ophængninger og tableauer.

Charlottenborg med de meget store formaters og ophængningers tid blev historie – men alt på Sophienholm var inspirerende nyt og blev af Corners kunstnere efterprøvet og udnyttet med fornem velvilje fra daværende udstillingsleder Benedicte Bojesen. Parkanlægget, Norske Hus, væksthuset, mellemgangen og trappegangene, selve hovedbygningen og Staldloftet med gårdspladsen foran – alt kunne tages i anvendelse.

Der blev også plads til et særligt eksperiment. ”Cobrarummet” inspirerede Lars Ravn i 2008 til at skabe en glasvæg som billeddialog med Asger Jorn og hans kolleger i Cobra og Spiralen. Det såkaldte ”Cobra-loft” blev placeret i rummet, efter at have været skabt i 1949 til Kunstakademiets Arkitekters Weekendhytte i Bregnerød og lykkeligvis reddet til Sophienholm i Lyngby efter hyttens forfald og nedrivning.

Idéen om en billeddialog udviklede sig til et fælles kunstprojekt. Umiddelbart bag de store vognportes glasparti skabte de medvirkende kunstnere et glasmaleri bestående af en helhed af forskellige kunstneres værker, i samarbejde med den velkendte Dr. Glas, Per Hebsgaard.

 

Den midlertidige udsmykning forblev nogle år og lyste op i rummet som hilsen fra samtidige kunstnere til kollegerne i 1949.

Film kan altid vises! Også på Sophienholm. Og Cobrarummet har været omgivende rum for forevisninger af Jacob Jørgensens tankevækkende og smukke film gennem årene – det samme var et stort telt et år, med stormende kuling som en del af lydsporet.

Det internationale spor

Dokumentationen af Corners historie, katalogerne og avisomtalerne, bevidner sammenslutningens ønske om stadigt at vise udenlandske billedkunstnere i Danmark. Der var de tidlige kinesiske udstillinger, de senere udvekslinger med kunstnere fra det daværende Sovjetunionen som gæster på Corner – og Cornerkunstneres genudstilling med gæster i Leningrad. Også i nyere tid er et stort antal udenlandske kunstnere blevet præsenteret for publikum med jævne mellemrum.

Kjeld Heltoft så og glemte aldrig Louisianas udstilling i 1987 ”Six figurative Painters” med bl.a. Frank Auerbach og Leon Kosoff. 1998 vistes på Corner en særophængning med Kosoffs ekspressive malerier, og det lykkedes også at vise Auerbach som gæst på Corner i 2000. Den gode forbindelse til gruppen af malere fra den såkaldte ”the School of London” blev udbygget med ophængninger både på Charlottenborg og Sophienholm. Her vistes kunstnere som Lucian Freud, Ronald B. Kitaj, Celia Paul og Paula Rego. Celia Paul og Cathie Pilkington har udstillet adskillige gange som medlemmer.

Den tidlige forbindelse med de kinesiske kunstnere er holdt ved lige, takket være ildsjæle blandt kunstnere og venner af Corner, herunder ikke mindst Dr.phil., Else Marie Bukdahl, tidligere rektor for Kunstakademiet i København. I 1961 udstillede Corner i Kejserpaladset i Den forbudte By i Beijing, og det var oplagt at fejre 50-års jubilæet med en udstilling i Kina. Maleren Tong Wang fra Corner inviterede danske kunstnere til at udstille 2009 i udstillingsbygningen ved Det Indre Mongolis Kunstakademi. Inviteret blev Cornermedlemmer, men også elever og venner knyttet til Det kgl. Danske Kunstakademi. Senere blev kinesiske kunstnere inviteret til Danmark, til udstillinger og workshops.

Sejlende atelier – Corner til søs med Rylen 2011

Bæltbåden ”Rylen” blev brugt af forfatteren Achton Friis, som med maleren Johannes Larsen som illustrator foretog 5 ekspeditioner fra 1921 og besøgte 132 danske øer. Rejserne blev grundlaget for trebindsværket De Danskes Øer. ”Rylen” blev købt af Kerteminde Museum i 1992, ombygget og anvendt til forskellige kulturelle og formidlende formål. Jens Bohr fra Corner genoptog som skipper ekspeditionssejladserne i de danske farvande, ikke for at beskrive med ord – men for sammen med forskellige kunstnere som gaster og billedmagere at fortolke i billeder oplevelserne af kystlandskaberne, lyset og farverne. Fra 2009 indledtes sejladserne med Corners kunstnere. Resultaterne af kunstnernes arbejder til søs blev udstillet på henholdsvis Odsherreds Kunstmuseum, Johannes Larsen Museet, Søfartsmuseet i Marstal og i Kolding Kunstforening i 2011 og 2012.

 

De kvindelige kunstnere

Hvordan har det så set ud med deltagerne i Corner i årenes løb set ud fra et kønsperspektiv? Fem kvinder var inviteret med på Corners første udstilling i 1932: maleren Ebba Carstensen, keramikeren Grete Jensen, væveren Karen Melskens, maleren Kirsten Gye Sejg og maleren Dagmar Starcke. Fjorten mænd udstillede samtidig, og den kønsmæssige fordeling af udstillere, fem kvinder og fjorten mænd, var ikke unormal for kunstnersammenslutningerne på tidspunktet. De følgende tidlige år blev andelen af inviterede kvinder faktisk meget mindre, også på Corner.

Det holdt særlig hårdt med at få kvinder optaget som medlemmer; men fra 1941 udstillede maleren Elisabeth Karlinsky som medlem; det første kvindelige medlem i sammenslutningen. I ret mange år var hun alene om at holde skansen. Agnete Varming gæstede udstillingen – så kom Ellen Krause, Jane Muus og Karen Westman til som medlemmer. I løbet af de efterfølgende år har de kvindelige kunstnere udgjort knap halvdelen af medlemsantallet, og det gælder også i dag.

 

Norske Hus

Bjælkehytten, bestilt og bygget i Norge 1802 og derefter fragtet til sin placering ved Sophienholm, blev siden omdannet og er nu et ideelt udstillingssted, også til kunstinstallationer. Flere gange har Corners medlemmer udnyttet den specielle mulighed, med total rumkunst, med som eksempler Mia-Nelle Drøschlers film og stedsspecifikke vægmaleri og Per Baagøes vægmaleri. I 2019 vistes værker af unge kunststuderende fra Tong Wangs fakultet ved University of Inner Mongolia.

GRØN – Mogens Gissel blev bedt om at skrive til Cornerkataloget 2021. Anledningen var, at Corners arbejdsudvalg havde fået den tanke, at Norske Hus skulle benyttes til et fælles Cornerprojekt baseret på farven grøn. Corner 2021 blev aldrig åbnet pga. Coronasmittens hærgen. Men i kataloget, som var trykt og klar, kan læses Mogens Gissels ganske fortræffelige, skarpe og humoristiske artikel, som han skrev tilbage i oktober 2020: Norske huset GRØN.

Corona året 2021. Som eneste år siden 1932 kunne Corner ikke åbne udstillingen i 2021 grundet Corona restriktioner. Alle værker var indleveret til Sophienholm, alle værker var fordelt i de forskellige rum, men ak og ve – de kom aldrig op på søm. Hele udstillingsperioden var alle kulturinstitutioner lukket.

 

Faglige fællesskaber

Corners kunstnere mødes med hinanden under udstillingerne, men indgår også i fællesskaber af faglig karakter på andre årstider.

Netværk mellem kunstnere skabes også indenlands, og i 2013/2014 deltog 6 Cornerkunstnere sammen med 6 kunstnere fra Vendsyssel i ”Kunstnermøde i Vendsyssel”. En arbejdsgruppe bestående af Søren Friis, Torben Stæhr og udstillingsleder af Kunstetagerne Hobro, kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro, bistod med projektet og indsamlede fondsmidler til forløbet m.m. Cornerkunstnerne boede forskellige steder i Vendsyssel og udførte på Grafisk Værksted i Hjørring grafiske blade, som samledes i en mappe med tryk af også de vendsysselske kunstnere. En udstilling dokumenterede forløbet med Kunstnermødet, på Frederikshavn Kunstmuseum, Dronninglund Kunstcenter, Vrå Højskole og foreningen Det Ny Kastet i Thisted.

Et ”Artist-in-residence” udvekslingsprogram med kinesiske kunstnere fandt sted i 2018 med deltagelse af 5 Cornerkunstnere og 7 kinesiske kunstnere. Det blev til inspirerende arbejdsfællesskaber på Dyreborg Kro, til søs med Rylen og 10 dage på Kirsten Kjærs Museum med det fine grafikværksted.

Musikken på Corner

Traditionen med klassiske koncerter under Corners udstillinger er fortsat, og nye toner og stilarter er kommet til: jazzen med Chris Minh Doky, rocken eller som musikerne selv betegner stilen ”Psychotic Flamencore” med Hola Ghost og Blue Grass, den akustiske folkemusik med Josephine and the Riverboys.

 

 

Corner 90 år – 2022

Forfatteren og kunsthistorikeren, tidl. museumsdirektør Troels Andersen holdt i 2008 åbningstalen for Corner. Heri omtalte han de kunstnerstyrede sammenslutningers forvisning fra Charlottenborg og den skade, kunstlivet har lidt i den forbindelse. Han sluttede sin tale med ordene: ”Med al respekt for kuratorer af enhver art er kunstnerne selv – trods modstridende synsvinkler, der undertiden kan synes at splitte mere end samle – de bedste til at erkende, hvor og hvornår kunstnerisk kvalitet og muligheden for kunstnerisk fornyelse opstår”.

Jubilæumsudstillingen Corner 2022 viser værker af næsten alle nulevende medlemmer af Corner. Stor velvilje fra chef for Sophienholm Barbara Læssøe Stephensen har muliggjort kunstnernes formidling. Men desværre bliver det også et farvel til Cornerudstillingen på Sophienholm for denne gang. Vi vil blive ved med at håbe og prøve at komme igen.

Fra Sophienholm videreføres Corner 2022 til Det Nye Kastet i Thisted og Morsø Kunstforening. Og hele 2022 udstillingen lukker 12.6.2022.

En stor varm tak skal lyde fra os i Corner til alle involverede i det komplicerede arbejde med opbygning af udstillingerne og de videre forløb.

 

 

Det store publikum, der besøger Corner hvert år – herunder ikke mindst Corners Venner – modtager – som det kan ses – en rigt varieret palet af oplevelser af kunst og musik, artikler og digtekunst.

 

Artiklens illustrationer citeres fra kataloget til “Corner Classic” med tak til fotograf Jacob Gils, Gils Fotografi, Studio 66 og museumsfotografer

 

Gengivelse af glasvæggen på Sophienholm, Corner 2008. Foto Janne Klerk til tidsskriftet “Billedkunst”, nr.1 2008

 

Kunstnere var Lars Grenaae, Edith Isaac-Rose, Pontus Kjerrman, Knud Odde, Lars Ravn og Tong Wang.

 

 

 

 

 

 

Back To Top