skip to Main Content

Norske Hus

For nogle er kunst det bedste i verden! – lad Corner hjælpe.

Wang Tong og 8 kunststuderende fra NIVAS.

I år tilbyder Corner igen aktivitet i Norskehytten. For nogle er det svært at komme derud. For andre, efter anstrengelserne, vejr og vind, bliver det en velkommen anden kunstnerisk oplevelse. Efter gåtur i Lindealleen og naturen er sindet anderledes renset end ved at gå fra rum til rum og flytte blikket fra et billede til det næste. Måske skal kulden rystes af, før du er klar til at deltage i en ny kunstnerisk oplevelse?

I år er Norskehytten fyldt med inspiration fra især Kina, en kær og gammel dialogpartner af Corner. Under alle omstændigheder er hovedparten af ​​de udstillede værker skabt af unge kunststuderende fra Wang Tongs fakultet ved University of Inner Mongolia. NIVAS er instituttets navn. Her er de studerende blevet mødt med mange andre ideer end traditionel kinesisk billedkunstuddannelse.

Selvom Wang Tongs egen skoling går gennem det klassiske kinesiske akademi, har han brugt tilstrækkeligt mange år i Sverige og Europa til at have opnået en forståelse af verden udenfor Kina. Denne kendsgerning og hans personlige erfaring fra et andet kontinent har været en vigtig drivkraft i hans undervisning. I praksis har der været mange rejser for studerende. Bl.a. til Kunstakademiet i København. Studerende derfra har også besøgt Kina og deltaget i studieture og udstillinger, så deres uddannelse har været fuld af dialog på tværs af kulturer.

Derudover har Tong inviteret forskellige skandinaviske billedkunstnere som gæstelærere. Hjördis Tengsi, Hjördis Hark og Corners egen Lars Ravn har været nogle af de heldige, der har deltaget i ungdommens formation med glæde og inspiration. Jeg har aldrig lagt skjul på, at det for mig har givet mening at deltage i denne form for udveksling og dialog.

De unge kunstnere har alle deres egen personlighed. I løbet af studierne er de kommet i kontakt med mange forskellige kunstneriske udtryk og muligheder. De har alle eksperimenteret med at finde udtryk for, hvad der skete i dem. Der har været tegninger, forsøg med installationer, oliemaleri, akvareller, collager, skulpturer og meget mere. Udstillingen i Norskehytten karakteriseres tydeligvis af, hvad det er muligt at bringe i en kuffert, men er et udtryk for de mange muligheder og inspirationskilder, de unge er stødt på.

Selvfølgelig fylder din egen professor en del. Han må helt sikkert stå for det, han skaber, på en troværdig måde. Men jeg ser også en masse inspiration, der ikke kun er den sædvanlige kinesiske. Forskellige historier om mennesket, familien og naturen. Måske nærmer disse unge sig et nyt og mere globalt billedsprog? Det surreelle kan opleves i mange aspekter af livet i disse år. Nye opdagelser i den kvantemekaniske verden vender igen virkelighedsbilledet på hovedet. Det samme kan opleves med hensyn til global opvarmning (om man tror på den eller ej) og disse års politiske tendenser. Disse emner bidrager alle sammen til at ryste vores lokalt forankrede verdensbillede – hvad enten den kommer fra Danmark eller Kina.

Wang Tongs egen professor var af den opfattelse, at elevernes afgangsarbejder kunne blive det bedste, de skabte. Det er ingen hemmelighed, at frafaldet efter eksamen er høj. Både i Danmark og i Kina. Det er svært at blive kunstner, og det kræver sin helt egen stædighed. Det er Tongs håb, at disse studerende bliver færdige, slår rod, vokser op og bærer frugt i mange år fremover.

At få lov til at fremvise sine værker er en af ​​de mest inspirerende og opmuntrende begivenheder for en ung kunstner. Så begynder det at ligne et rigtigt arbejde, det at lave kunst. Det er Corners håb, at dette års besøg i Norskehytten vil blive modtaget åbent for, hvad det er. En dialog fra et andet sted i verden – en dialog med en helt anden ung oplevelse, end Corners trofaste publikum normalt præsenteres for. En dialog fra et helt andet hverdagsliv – og alligevel med så meget til fælles. Mange tak for samarbejdet med NAC i Xiamen og hjertelig velkommen til de unge kinesiske kunstnerspirer. Verden er fuld af vidunderlige mennesker og ideer.

Back To Top