skip to Main Content

Forskningsprojekt om et kapitel i Corners historie

 

Forskning i et kapitel i Corners historie, opfordring

Et 4-årigt forskningsprojekt ved kunsthistorikeren Kristian Handberg, Københavns Universitet, involverer et kapitel af Corners og andre kunstnersammenslutningers righoldige historie.

Titlen på forskningsprojektet er ”Exibiting across the Iron Curtain: The forgotten trail of Danish artists exhibiting in the context of state socialism, 1965-1985”, og det er støttet af Novo Nordisk Fonden Investigator Grant in Art History. Forskningen gennemføres i samarbejde med designhistorikeren Yulia Karpova.

Kristian Handberg indsamler stof fra mange kilder, og Corners Arkiv lagde forleden lokale til besøg og gennemgang af de omfangsrige udklipsbøger, kataloger og andre arkivalier.

Flere af Corners kunstnere blev i årenes løb inviteret til at udstille på den anden side af ”jerntæppet”: fx i DDR, Rumænien, Ungarn og det daværende Sovjetunionen, og medlemmer af det sovjetiske Kunstakademi udstillede som gæster på Corner 1977.

I 1979 udstillede medlemmer af Corner sammen med inviterede gæsteudstillere i Skt. Petersborg, på det daværende Leningrads Akademis kunstvidenskabelige Museum. Udstillingen blev fint modtaget og omtalt i både ”Pravda” og ”Sovjetskaja Kultura”, et kunstblad, der nåede ud til de fjerneste kulturcentre i Sovjetunionen, fortæller Victor Brockdorff i en artikel i Cornerkataloget 1980.

Corner arrangerede en fællesrejse til udstillingen med både aktive og passive Cornermedlemmer. Rejsen blev en stor succes, som mange deltagere talte om flere år efter.

OBS.: Hvis nogle af Corners Venner eller slægtninge til deltagere på rejsen dengang er i besiddelse af materiale fra rejsen i form af originalfotografier, kataloger eller andet, vil Kristian Handberg gerne underrettes om det. Der kan ligge nyttig viden, som sammen med andre spor kan lede til samlingen af det omfattende puslespil.

Kristian Handberg kan kontaktes via mail handberg@hum.ku.dk

 

Back To Top