skip to Main Content

Corners arkiv

Fra den første Corner udstilling 20. februar – 6. marts 1932 indsamledes alle avisomtaler til omfattende udklipsbøger, som i dag udgør kernen i Corners Arkiv, sammen med katalogsamlingen.

Den allertidligste arkivalie er et postkort, sendt fra statsminister Thorvald Stauning 19. februar 1932 til billedhuggeren Holger Kapel, én af initiativtagerne til udstillingen. Det er en lykønskning med udstillingen – men også et afbud, idet Stauning lå på hospitalet. Dernæst følger et lille oliemaleri på pap – motivet er huse i en by: måske København? Måske Corner-bygningen på hjørnet ved Vester Voldgade 17? Maleriet er omhyggeligt indklæbet i bogen, ligesom alle de andre daterede avisudklip som foromtaler og anmeldelser samt debat, og postkort, småbreve og katalogforsider i udklipsbøgerne. De er ført ajour op til i dag takket være stor og ihærdig hjælp fra medlemmer af Corner og Corners Venner.

Det er uhyre vigtigt med dokumentation af historien. Medierne indgik tog aktivt del i den seriøse formidling om kunsten i langt højere grad end i dag. Corners historie er et stykke dansk kunst- og kulturhistorie, som er en del af den store historie om kunstnerne, der tager ansvar for formidling af kunst til andre end den velhavende del af befolkningen. Udstillingsinvitationer blev eksempelvis uddelt også til arbejdsløse, og afbetaling ved køb af værker har til alle tider været en mulighed for mindrebemidlede.

Corners Arkiv er i de senere år blevet ordnet og registreret, og dermed er der givet mulighed for at få såvel detaljeret dokumentation som overblik over kunstnernes værker, tanker og idéer til formidling.

Corners kunstner Lene Rasmussen har lagt et stort og ambitiøst arbejde i, at få hele arkivet kategoriseret, og pakket ind til brug og bevaring

Corners Arkiv kan besøges efter nærmere aftale med forretningsfører Michael Knop, mk@advokatknop.dk eller ved henvendelse til cornerudstilling@gmail.com

Back To Top