skip to Main Content

Ole Prip Hansen

Om kunstneren
Ole Prip Hansen er født i 1946 og uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 1968-74. Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1968 og har siden udstillet på bl.a. Grænselandsudstillingen, Charlottenborgs Forårsudstilling, Kunsthallen Nikolaj, Hjørring Kunstmuseum, Danske Grafikere, Tønder Kunstmuseum samt i udlandet på Kunsthalle Kiel og Kunstakademiet i Houhot, Indre Mongoliet.

Han har i udvalg modtaget Helge Bechs Mindelegat (1970), Carlsons Pris (1972), Bendix Mindelegat (1973), Statens Kunstfonds arbejdslegat (1983), Landskabsmaler Carl Møllers Mindelegat (1985) og Svend Hols Legat (2009). Ole Prip Hansens værker er bl.a. repræsenteret på Tønder Kunstmuseum, Trapholt, Kastrupgårdsamlingen, Arbejdermuseet, Statens Kunstfond og København Kommunes Kulturfond. Herudover har han udført udsmykninger for Skærbækværket, Syddansk Universitetsforlag, Tangshave Plejehjem, Sønderborg Gymnasium og HF samt for Alssundskolen i Sønderborg. Ole Prip Hansen er medlem af Grænselandsudstillingen, Billedkunstnernes Forbund, Danske Grafikere, Kunstnersamfundet og Corner (1993).

Om kunsten
Oplevelsen af det nære hverdagsliv udgør grundstenen i Ole Prip Hansens koloristiske billedverden, der foruden maleri spænder over akvarel, tegning og grafik. Motivisk beskæftiger han sig fortrinsvist med landskaberne omkring sin hjemegn, Als, men også figurbilleder og opstillinger af genstande i hans værksted er tilbagevendende emner.

Hvor Ole Prip Hansen i begyndelsen arbejdede i et enkelt og naturalistisk formsprog, er hans udtryk gradvist blevet mere og mere ekspressivt. Glæden ved at betragte fæstnes til lærredet med heftige, vibrerende penselstrøg, hvis skiftevis grove og fine karakter finder modsvar i en kontrastrig og klar farvepalet. Så mens de motivkredse, som han arbejder med, ofte er ganske stillestående i sig selv, skaber han liv og bevægelse i både former og flader.

Arbejdet med det rumlige spiller en væsentlig rolle i Ole Prip Hansens kompositioner, og flere af hans værker udgør kinesiske æskesystemer af rum i rum. Det gælder især hans værkstedsmalerier, hvor traditionelle opstillinger af frugter og blomster kombineres med billeder i billedet – gerne af landskaber, så forholdet mellem ude og inde sættes i spil. Hans værker er derfor også studier i proportioner, størrelser og arealer, og ud over at indkredse rummets eget liv skildres det som ramme for menneskeligt virke.

Kilder:
Blatschek, Monika: Ole Prip Hansen. I: Weilbachs Kunstnerleksikon

Kær Bygade 13
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 87 19
oleprip@hotmail.com

Back To Top