skip to Main Content

Morten Skovmand

Vi har desværre mistet Morten i år. Et stort savn af en god ven, dygtig kunstner, og kært medlem af Corner.

 

 

Om kunstneren
Født 1941. Kunstakademiet 66 – 65. Debut på Charlottenborgs forårsudstilling 62. Udstillet på de censurerede udstillinger, separat i Galerie Dahl og i udlandet: Sverige, Norge,Færøerne, Frankrig, Tyskland, Kina, senest Seeing Landscape Xiamen Kunstmuseum. Udstillinger med 4 med Farve, Egon Bjerg Nielsen, Johanne Foss og Hanne Sejrbo. Udsmykninger: Københavns Kommune, Esbjerg, Fuglsø, Grenaa, Ørum Aktiv Center og Ebeltoft Rådhus. Modtaget Statens Kunstfonds treårige legat i 1965 og senere arbejdslegater. Solgt til Ny Carlsbergfondet og Kunstfonden. Medlem af BKF, Kunstnersamfundet og Danske Grafikere.

Morten Skovmand har modtaget flere legater, heriblandt Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat (1965), Charlottenborgudstillingens Legat (1978), Henry Heerups legat (1988), Gottfred Eichoffs Legat (1993) og C. Gotfredsens Legat (2009). Han har solgt værker til Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet og udført udsmykninger for bl.a. Børnehjemmet Jacob Michaelsens Minde, Fuglsøcentret på Mols, Ørum Aktiv Center, Grenaa Kommune og Ebeltoft Rådhus. Morten Skovmand er medlem af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund, Danske Grafikere og Corner (2000).

Om kunsten
Naturiagttagelsen er fundamentet i Morten Skovmands billedverden. For at nå ind til det væsentlige sorterer Morten Skovmand i det han ser og omdanner det åbne landskab til næsten abstrakte kompositioner af form og farve, som virker desto mere dragende i deres kraftfulde enkelthed.

Morten Skovmands værker dækker over små såvel som store arbejder. Værkernes fysiske størrelse er dog ikke så afgørende for intensiteten i de episke dramaer, der folder sig ud på lærredet og vidner om et fortættet sansemættende syn. Tematikkerne i værkernes fortællinger udspænder sig som en bred vifte af naturens egne elementer og kredser om menneske, fauna, flora, vejrforhold, lys og mørke.

Det er ikke kun naturen som motiv, der optager Morten Skovmand, men også dens farverigdom. I sine billeder lader han naturens farver afspejle scenernes atmosfære og skabe nye verdener, hvor beskueren fra først at betragte maleriet som et øjebliksbillede, dernæst suges ind i maleriets evige verden. Hans maleteknikker skaber ligeledes stemning – forskellig fra maleri til maleri synes de enkelte dynamiske teknikker at skabe sin egen musikalitet.

Kilder:

Lovring, Rigmor: Morten Skovmand. I: Weilbachs Kunstnersleksikon.

Skovmand, Morten: Kunstnerens Landskab. I: Corner 2005, katalog.

Stenvad Bygade 42
8586 Ørum Djurs
Tlf.: 2421 2190
Email: mail@mortenskovmand.dk
www.mortenskovmand.dk

Back To Top