skip to Main Content

Mogens Gissel

Om Mogens Gissel
Mogens Gissel blev i 1998 tildelt States livsvarige kunstnerydelse, og han har herudover modtaget Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat (1992), Eckersberg Medaljen (2003), Henry Heerups Legat, Ruth og Finn Torjussens Fond (2004) samt Vilhelm Pachts kunstnerlegat (2008). Hans værker er repræsenteret på ARoS, og han har bl.a. udført en offentlig gavludsmykning i Odder. Mogens Gissel er medlem af Kunstnersamfundet og Corner (1999).

Om kunsten
En af hovedtendenserne i Mogens Gissels kunstnerskab er netop opløsningen af motivernes lighed med virkeligheden. Selvom han gerne antyder velkendte figurer og former eksempelvis fra et interiør eller et landskab, løsner han dem fra enhver fast betydning ved blot at gengive et omrids eller en struktur. For hvad de forestiller, er knap så vigtigt for hans kunstneriske projekt. Det afgørende er deres placering og virkning i kompositionens helhed.

Som led i nedbrydningen af formernes genkendelighed forsøger Mogens Gissel heller ikke at skabe en illusion om et stabilt billedrum. Alligevel er hans værker stadig fulde af rumlighed. Han lader ofte billedelementer svæve frit mellem hinanden, ligesom de også lægger sig oven på eller glider ind bag hinanden, så noget synes tættere på end andet. Med denne teknik reducerer og sorterer han ophobningen af motiver og skaber ro omkring det væsentlige, nemlig billedet selv.

Kilder:
Galleri Michael Andersen: Mogens Gissel. mikaelandersen.com/index.php

Weilbachs Kunstnerleksikon; forfatter ukendt.

Mogens Gissel

Banegårdsgade 1
8300 Odder
Tlf.: 86 54 44 83

Back To Top