skip to Main Content

Maja Lisa Engelhardt

Om Maja Lisa Engelhardt
Maja Lisa Engelhardt har bl.a. modtaget Rockwool Prisen (1988), Prins Henriks Legat (1989) og Kristeligt Dagblads Pris (2009). Hun har solgt værker til Statens Museum for Kunst og Ball State Museum, USA. Herudover har hun udført udsmykningsarbejder til en række kirker i Danmark samt udsmykket KTAS’ hovedsæde, DR, Socialdemokraternes gruppeværelse på Christiansborg og Højesteret. Hun har tillige illustreret ”Saxos Danmarkshistorie” og Pär Lagerkvists ”Aftenland”. Maja Lisa Engelhardt har været medlem af Corner siden 2001.

Om kunsten
Selvom Maja Lisa Engelhardt i mange år har boet i udlandet, er det stadig den danske natur, der er hendes foretrukne motiv. Især spiller erindringen om hendes barndoms landskab i det naturskønne Vestsjælland en central rolle. Med vægten på det oplevede frem for det iagttagede nærmer hendes udtryk sig det abstrakte, men i de heftige penselstrøgs vekslende strukturer og den mættede, rige farveskala støder man også på genkendelige fragmenter, der åbner op for billedernes fortællinger.

Med årene er Maja Lisa Engelhardts landskabsbilleder blevet mere religiøse i deres grundtone, og hun står bag en lang række kirkeudsmykninger landet over. Hun anvender ofte lyset og landskabelige elementer som en markvej, tjørnebusk eller fuglevinge som symboler på Guds tilsynekomst. Hendes tro slår aldrig over i en højrøstet prædiken, men kommer til udtryk som en diskret forestilling om, at det guddommelige er allestedsnærværende og giver sig til kende i og med naturen.

Kilder:
Hanne Abildgaard: Maja Lisa Engelhardt. I: Weilbachs Kunstnerleksikon.

Sandra Kastfelt, H.E. Nørregård-Nielsen og Nils Ohrt: Åbenbaret. Katalog, 2004.

Maja Lisa Engelhardt

82, rue St. Denis
F-92700 Colombes
Frankrig
Tlf./Fax: 0033 142 42 43 15

Back To Top