skip to Main Content

Lene Rasmussen

Om kunstneren
Født 1950. Uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi 1973 – 1980. Medlem af kunstnersammenslutningerne Corner 1984 og Vrå Udstillingen 1996.

Repræsenteret på Arbejdermuseet (samlingen fra Arbejdernes Kunstforening). Egnssamlingen, Saltum. Kunstbygningen i Vrå/Engelundsamlingen. MUSERUM Skive og Vendsyssel Kunstmuseum. Salg til Ny Carlsberg Fondet 2003, 2004, 2005 og 2006. Salg til Statens Kunstfond 2012.

Modtaget Astrid Noacks Legat 1980, Henry Heerups Legat 2005, Statens Kunstfonds arbejdslegater 2007, 2012 og 2013. Anne Marie Telmànyi født Carl Nielsens Fond til støtte for Kvindelige Kunstnere over 40 år, 2015.

Bibliografi: Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, tekst v. Rigmor Lovring. Eske K. Mathiesen, katalogtekst til udstilling på Skive Kunstmuseum 1984: ”Lene Rasmussen – skulptur og tegning”. Anne Lie Stokbro, katalogtekst til udstilling i Kunstbygningen i Vrå 2005: ”Lene Rasmussen, skulpturer og tegninger. Nanna Hertoft, billedtæpper”. Anne Lie Stokbro, artikel i Kunstmagasinet Janus 2010: ”Lene Rasmussen – iagttagelse og eftertanke”.

Videoportræt: ”Vrå-Udstillingens Kvindelige Kunstnere – Lene Rasmussen”. Af Kirsten Dufour og Anne Lie Stokbro 2013.

Formand for Kvindelige Kunstneres Samfunds arkivudvalg 2010.

Arbejder med registrering og digitalisering af KKS-arkivet, fra 2009.

Medredaktør på 100-års jubilæumsbogen ”100 års øjeblikke – Kvindelige Kunstneres Samfund”, udkommet på forlaget Saxo 2014.

Hun har modtaget en række legater, priser og fondsmidler, heriblandt Astrid Noacks Legat (1980), Akademiets Guldmedalje (1991), Ole Haslunds Kunstnerlegat (1993), Henry Heerups legat (2005) og Statens Kunstfond arbejdslegat (2007). Lene Rasmussen er repræsenteret på bl.a. Vendsyssel Kunstmuseum, Arbejdermuseet, Ny Carlsbergfondet samt i Ålborg og Københavns Kommunes Kunstfond. Hun har udført udsmykninger til det offentlige rum i Brønderslev, Store Heddinge og Nørresundby. Lene Rasmussen er medlem af Kunstnersamfundet, Billedkunstnernes Forbund, Kvindelige Kunstneres Samfund, Vrå-udstillingen og Corner (1984).

Om kunsten
Med stor nysgerrighed over for det billedkunstneriske sprog omdanner Lene Rasmussen den konkrete virkelighed til sansede abstrakte værker. Som billedhugger og tegner er sten, ler, blyant og papir væsentlige redskaber, konkrete og nære ting, der gør det muligt at udtrykke sig i form.

Lene Rasmussens arbejder tager udgangspunkt i et naturalistisk univers. Hun observerer dét, der er tæt på hende og skildrer derigennem den fysiske verdens strukturer med dens rum og lys. Et dyrekranium, et lille bjergmassiv eller et træ forvandles til enkle og klare to- eller tredimensionelle udtryk. I arbejdsprocessen skærer hun all e forstyrrende detaljer væk, så motivets grundsubstans står tilbage som rene former og flader.

Lene Rasmussens værker er kendetegnet ved en sart og poetisk klarhed. I sine værker arbejder hun ofte med mange perspektiver og forskydninger på en gang. Forskelligartede synsvinkler bringes sammen i det enkelte værk og tilføjer skulpturens ellers afklarede ro en indre spænding. Man mærker kunstnerens ønske om at trænge helt ind i oplevelsens kerne, dér hvor formen både balancerer i og er med til at skabe rummet omkring sig.

Kilder:

Lovring, Rigmor: Lene Rasmussen. I: Weilbachs Kunstnerleksikon

Rolfsvej 10, 1.tv.
2000 Frederiksberg
Mobil: 21 78 27 72
Email: billedhugger.lene@rasmussen.mail.dk
www.lenerasmussen.com

Back To Top