skip to Main Content

Jens Bohr

Om kunstneren
Jens Bohr er født i 1952 og er uddannet på Det Jyske Kunstakademi (1983-87). Han debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1985, hvorefter det er blevet til talrige solo- og gruppeudstillinger på bl.a. Himmerlands Kunstmuseum, Johannes Larsen Museet, Kastrupgårdsamlingen, Silkeborg Bad og i udlandet på Alta Museum, Norge, Hanaholm, Finland, og på Merver Gallery, New York.

Jens Bohr har i udvalg modtaget Henry Heerups legat (1986), Kunsthåndværkerprisen af 1879 i bronze (1988), Fyns Amts Kunstpris (1990) samt Statens Kunstfonds arbejdslegat (2003). Han er repræsenteret på Kastrupgårdsamlingen, Johannes Larsen Museet, Nordkapmuseet, Trondheim Kunstmuseum, Fyns Kunstmuseum, Statens Kunstfond og Ny Carlsbergfondet og har bl.a. udført udsmykningsopgaver for Veterinærdirektoratet i København, Sølyst, Fyns Amt, og Nærum Sognegård. Han er medlem af Den Fynske Forårsudstilling, DANE, Fyns Grafiske Værksted, Danske Grafikere, Billedkunstnernes Forbund, Kunstnersamfundet og Corner (2003).

Om kunsten
Natur, historie, mytologi og symboler udgør grundstenene i Jens Bohrs poetiske billedfortællinger om landskabet. Han er oprindeligt uddannet som billedvæver, men har siden arbejdet med både keramik og grafik, og særligt træsnittet er et tilbagevendende element i hans kunstneriske virke.

Sine motiverne opsøger han på havet, ved de danske kyster og i de åbne landskaber med træer, vandløb og marker, der også byder på et frodigt dyreliv. Det er dog ikke kun det uberørte landskab, der afbilledes, for af og til støder man også på mennesket, eller i hvert fald på spor af det. Skibe, fyrtårne, broer og bygninger toner frem i horisonten som glidende overgange mellem natur og civilisation.

Et gennemgående motiv i værkerne er fugle. De er ikke så ofte det egentlige hovedmotiv, men ligesom de er omkring os i verden – i byen som på landet – finder man dem næsten altid et eller andet sted i Jens Bohrs grafiske arbejder. Som en rød tråd skaber fuglene sammenhæng mellem de forskellige landskaber, mens de samtidig kan tolkes som oldgamle symboler på vores fælles oplevelse af frihed, flugt, drøm, kærlighed, sorg og død.

Kilde: Jesper Knudsen, Weilbachs Kunstnerleksikon

JENS BOHR

Gabet 14
5370 Mesinge
Tlf.: 28719874
Email: jensbohr@gmail.com
www.jensbohr.dk

Back To Top