skip to Main Content

Henning Andersen

3.marts 1944 – 26.december 2023

 

Om kunstneren
I arbejdet med den menneskelige krop har Henning Andersen hovedsageligt koncentreret sig om at indfange bevægelsens utallige fremtrædelsesformer. I kraft af bronzens smidige egenskaber som materiale kan han lade sine figurer indtage forskellige og dristige stillinger, der til tider nærmer sig det akrobatiske. Han overskrider derfor ofte den naturalistiske fremstillings begrænsninger, som når han trodser tyngdeloven og lader sine menneskekroppe svæve frit.

Med bestræbelsen på at skabe nye mønstre og sammenhænge ud af figurernes linjespil af krop, arme og ben nedtoner Henning Andersen deres individualitet. Hans mænd og kvinder ligner til forveksling hinanden fra værk til værk. Derved bliver skulpturerne samtidig til generelle udsagn om forholdet mellem de to køn og om de bånd, der knytter dem sammen. Ud over det fysiske begær indfanges de glidende og ofte svært definerbare overgange mellem tiltrækning, kærlighed, ømhed og afhængighed.

Kilder:
Møller, Dorthe Falcon: Henning Andersen. Weilbachs Kunstnerleksikon.

Henning Andersen

Back To Top