skip to Main Content

Elisabeth Bergsøe

Om kunstneren
Elisabeth Bergsøe er født i 1953 og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi (1972-76 og 1977-78). I 1981 debuterede hun på Charlottenborgs Forårsudstilling, hvorefter hun har udstillet på bl.a. Louisiana, Færøernes Kunstmuseum, Den Frie Udstillingsbygning, Clausens Kunsthandel, Arbejdermuseet og Odsherreds Kunstmuseum.

Elisabeth Bergsøe er blevet tildelt en række legater, heriblandt Helge Bech`s Mindelegat (1991), Legat fra Kunstnerfonden af 1973 til gavn og støtte for danske malere og billedhuggere (1997), Henry Heerups legat (1997), Anne Marie Telmanyis Legat (2001), Maleren Viggo Jensen og hustrus Kunstnerlegat (2002) samt Anna Klindt Sørensens Fond (2007). Hun har solgt værker til Statens Konstråd i Sverige og er repræsenteret på Malmø Konstmuseum og Arbejdermuseet. Herudover har hun lavet en udsmykning til institutionen Nødebogård i Fredensborg. Elisabeth Bergsøe er medlem af Billedkunstnernes Forbund, Kvindelige Kunstneres Samfund og af Corner (1993).

Om kunsten
At farven er ét af kunstnerens vigtigste virkemidler, er Elisabeth Bergsøes nonfigurative billeder et fornemt eksempel på. Gennem mit mangeårige arbejde med maleriet har hun udviklet en indsigt i abstraktionens udtryksmuligheder og især i de enkelte farvers karakter og indvirkning på hinanden.

Ligesom hendes værker leder blikket og sindet på en rejse ind i billedets rum, kan hendes kunstnerskab beskrives som en rejse mod en stadig højere grad af abstraktion. I begyndelsen malede hun naturalistiske opstillinger og figurkompositioner, men hun blev hurtigt draget mod at omsætte sin oplevelse af de synlige sanseindtryk til et rent formsprog. Først i en serie tegninger af arkitekturinspirerede gestalter, som hun siden har løsnet fra enhver forbindelse med den genkendelige virkelighed.

Senest har Elisabeth Bergsøe bevæget sig ud i den ultimative afsøgning af farvens kvaliteter i arbejdet med det monokrome maleri. Her er alle detaljer og fortællende lag er fjernet. De mættede, ensfarvede flader kommer en i møde som et spektrum af rene følelsestilstande og kulminerer i den sorte farve – døden og punktummet – som alle de andre monokrome billeder må forholde sig til. Med dette både enkle og svære greb demonstrerer hun farvernes umiddelbare evne til at påvirke øje og sind.

Kilder:
Haglund, Elisabet: Om Elisabeth Bergsøe. I: North-Information 30/North Art Magazine 87, København, 2006.

Mariager, Marianne Barbusse: Elisabeth Bergsøe. I: Weilbachs Kunstnerleksikon.

Barupvejen 13, Arnøje
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 50 14 49
Mobil: 26 19 88 85
Email: elisabeth@alotola.dk
www.elisabeth-bergsoe.dk

Back To Top