skip to Main Content

Egon Bjerg Nielsen

Om kunstneren
Egon Bjerg Nielsen er født i 1937 og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Han debuterede på Charlottensborgs Forårsudstilling i 1962 og har efterfølgende udstillet på bl.a. Århus Kunstbygning, Vejle Kunstmuseum, Silkeborg Bad, Gudhjem Museum, Johannes Larsen Museet, Munkeruphus, Clausens Kunsthandel, Museet i Thorshavn samt Ljungbergmuseet og Kulturverket i Sverige.

Han har modtaget flere priser og legater, heriblandt Statens Kunstfonds arbejdslegat (1970, 1983, 2003), Akademiets Sølvmedalje (1972), August Schiøtts Mindelegat (1976), Ole Haslunds Kunstnerlegat (1984) Henry Heerups legat (1984), Bikubenfonden (1989), Walt Rosenbergs Legat (2006). Egon Bjerg Nielsen er repræsenteret på Trapholt og Arbejdermuseet og har solgt værker til Statens Kunstfond, Ny Carlsbergfondet, Københavns Kunstfond og Arbejdernes Kunstforening. Han har undervist adskillige yngre danske kunstnere og udover sit virke indenfor billedkunsten udgivet digte og essays. Han er medlem af Kunstnersamfundet og Corner (1990).

Om kunsten
Undren, tvivl og nysgerrighed er drivkraften i Egon Bjerg Nielsens virke som kunstner. Den søgende tilgang kommer ikke mindst til udtryk i bredden af hans virke, der spænder over tegninger og collager såvel som farverige oliemalerier i både store og små formater.

Med afsæt i naturen skaber Egon Bjerg Nielsen frit fortolkede kompositioner fulde af poesi og drama. Man aner konturer af noget velkendt, himlen, landskabets bakkede forløb eller lysets spil i et frodigt løvhang, der i billederne omsættes til organiske abstraktioner, der pirrer fantasien. Til tider er det som om naturens urkræfter slippes løs på lærredet. Form og farve brydes, og scenarierne synes at befinde sig i tilstande af både skabelse og opløsning – en modsatrettet bevægelse fanget i et helstøbt øjeblik af harmoni.

Selvom Egon Bjergs Nielsen værker ofte er uden centrum, synes hver form og farve at være hinandens forudsætning. Gennem livlige penselstrøg og rytmiske farveklange skaber han stemningsfulde billeder af oplevede verdener, som svinger sig fra det glædesfyldt livsbekræftende til udfordrende sammenstød. Fælles for hans udtryk er et altid sanset nærvær, der giver kraft og personlighed til de bredt favnende undersøgelser af mødet mellem sind og natur.

Kilder:

Mathiesen, Eske K.: Landskabet, haven og rummet. Katalog, 2008.

Hermann, Finn: Bjerg Nielsen og intethedens ansigt. I: Arbejderen, 16. juni 2007.

H/F Frederikshøj 123
2450 København SV
Tlf.: 36 46 67 32
email: egonbjergnielsen@gmail.com
www.egonbjergnielsen.dk

Back To Top