skip to Main Content

Claus Ørntoft

Om kunstneren

Claus Ørntoft er født i 1959 og uddannet på Det Fynske Kunstakademi og hos en billedhugger på Island.

Ørntoft arbejder hovedsagligst i det offentlige rum, med granit som foretrukket materiale. Han har udført værker til  Norge, Island, Grønland og i Danmark for bl.a Ny Carlsbergfondet og Statens Kunstfond. Han har også udstillet i flere lande og har modtaget legater og udmærkelser, fra bl.a Akadamiraadets prisopgave for ”udsmykning i kirke”, fra Billedhugger Gerhard Hennings Legat, Niels Matthiasens Mindelegat, Odense Kommunes Prisbelønning, Silkeborg Kunstnerlegat, Statens Kunstfonds arbejdslegat og er Ridder af Dannebrogordenen for hans værk til Marselisborg Slotspark.

Medlem af  Kunstnersamfundet og Kunstnersammenslutningerne Corner og Vrå-udstillingen.

Har bl.a undervist på; Cal Arts; California State Summer School for the Arts, Aalborg Universitet og holder løbendende foredrag om sit arbejde.

 

Om kunsten

”Helhedstanken er grundlæggende i min måde at angribe en opgave på. -Det at tonesætte i en helhed; hvor rum, skulptur og arkitektur bliver integrerede størrelser i hinanden.

Jeg er optaget af granittens evne til monumentalitet, volumen og kerne. – Fysikken i materialet.

Jeg arbejder med dyret som fortælling og bruger synergien mellem det organisk/ dynamiske og det arkitektonisk/stringente, – til at lade og værdilægge.

Som i musik er jeg optaget af at tonesætte, mere end at give en sluttet historie.”

Claus Ørntoft

 

”Når man møder Claus Ørntoft’s skulpturer i skolegårde, på offentlige pladser, ude i naturen eller tæt ved kirkerne bliver man hver gang overrasket over, i hvilken grad de giver det rum, som de er placeret i, en ny identitet og en iøjnefaldende profil. De inspirerer os til at skabe nye sammenhænge i vort liv, samtidig med at de etablerer en ny ramme om vort hverdagsliv og stimulerer vor skabende aktivitet.

Claus Ørntoft har på en selvstændig måde bearbejdet inspirationen fra den romanske kunst og gjort den til en levende og aktuel virkelighed. I hans kunst bliver tradition og nybrud altid smeltet sammen til en ny og overraskende helhed, der på forskellig måde giver beskueren uventede og inspirerende oplevelser.

Mødet med hans skulpturer næsten ætser sig ind i vor fantasi og bliver ved med at berige vort sind, skabe nye udfordringer til os og stille nye spørgsmål.”

Dr. phil Else Marie Bukdahl, forhenv. rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi

 

Houenvej 52

Mygdal, 9800 Hjørring

Mobil 30 70 51 45

claus@orntoft.dk

 

WWW.ORNTOFT.DK

Back To Top